تبلیغات

LED Text Scroller
"silence" - گر چه آدم زنده بود ، اما...

"silence"

از دل نوشته هایم ساده نَگذر؛ به یاد داشته باش؛ این «دل نوشته» ها را؛ یک «دل»، نوشته ...!

گر چه آدم زنده بود ، اما...


از همان روزی که دست حضرت قابیل

گشت آلوده به خون حضرت هابیل

از همان روزی که فرزندان آدم

زهر تلخ دشمنی در خون شان جوشید

آدمیت مرد

گرچه آدم زنده بود

از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند

از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند

آدمیت مرده بود

بعد دنیا هی پر از آدم شد و این آسیاب

گشت و گشت

قرنها از مرگ آدم هم گذشت

ای دریغ

آدمیت برنگشت...

"فریدون مشیری"+ نوشته شده در دوشنبه 7 اسفند 1391 ساعت 07:50 ب.ظ توسط ❤mê˩ïñα.ïяαñ-¹6❤ نظرات |